Datagedreven werken in zorg en welzijn

We willen data beter benutten om zorg en welzijn slimmer en efficiënter in te richten. Daarom is, op initiatief van zorg- en welzijnswerkgeversorganisaties en kennisorganisaties, het landelijke project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ gestart. Dit netwerk is er speciaal voor professionals die beschikbare date effectief willen benutten.

Datagedreven werken draait om het systematisch verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en benutten van data met als doel leren, verbeteren en beslissingen nemen. Hierbij speelt data een aanvullende rol op de bestaande kennis en ervaring. Bovendien helpt datagedreven werken zorg- en ondersteuningsaanbieders de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren en uitdagingen met betrekking tot de toenemende vraag naar zorg en de afnemende beschikbaarheid beter aan te pakken. Op deze manier kan zorg beter worden afgestemd op individuele patiënten en cliënten. Samengevat leidt datagedreven werken tot effectieve zorg, kortere behandelingen, een daling in zorgkosten en een vermindering in de werkdruk.

Het project

We zijn ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ gestart om datagedreven werken te bevorderen in zorg en welzijn, waarbij zorgorganisaties een actieve rol spelen. Het project werd ingeluid met een startbijeenkomst, hier kun je het uitgebreide verslag lezen. Het onderscheidende aspect van dit project is de vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties, die begint met een datavolwassenheidsscan en behoefte-inventarisatie.

De datavolwassenheidsscan biedt inzicht in de huidige status van jouw organisatie en identificeert de stappen die kunnen worden genomen om naar een hoger niveau van datavolwassenheid te groeien. Vervolgens worden uit de behoefte-inventarisatie concrete hulpvragen uitgefilterd. Met de inzichten uit beide onderdelen werken de werkgeversorganisaties en kennisorganisaties Vilans en ActiZ samen om activiteiten op te zetten die op maat gemaakt zijn om jullie te ondersteunen.

Voordelen van deelname

  • Inzicht in de datavolwassenheid van jouw eigen organisatie
  • Mogelijkheid om mee te bepalen waar we ons in de toekomst op gaan richten
  • Duidelijkheid waar je aan wil werken en krijgt inzicht met wie je hierin kunt optrekken
  • Gemakkelijk gelijkgestemde organisaties vinden op het gebied van datagedreven werken
  • Updates over de huidige stand van zaken van datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau

Proces

Het proces bestaan uit tweedelige nulmetingen. Wanneer de nulmetingen plaatsvinden, kun je vinden in de agenda. Houd deze dus goed in de gaten.

We hopen dat jullie allemaal deelnemen. Met het project kunnen we gezamenlijk data volledig benutten om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, processen te verbeteren en medewerkers beter te ondersteunen in hun werk. Ook worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij je niet alleen leert over je eigen organisatie, maar ook hoe je op basis van datagedreven inzichten met andere organisaties samenwerkt. Heb je vragen over de tweeledige nulmeting, of wil je actief participeren in het regionale netwerk, mail dan: innovatielab@sigra.nl

Komende sessies Samen Datagedreven Werken in zorg en welzijn:

  • 14 september 2023
  • 30 november 2023

Aanmelden voor sessie Samen Datagedreven Werken

Projectpartners

  • Werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus: ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, deRotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid
  • Vilans
  • ActiZ.

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014