Datagedreven werken in zorg en welzijn

Data beter gebruiken om zorg en welzijn slimmer en efficiënter in te richten, dat willen we. Om jou en jouw organisatie hierin te ondersteunen en te helpen versnellen, is het landelijk project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ geïnitieerd door zorg & welzijnswerkgeversorganisaties en kennisorganisaties*.  Door samen te werken met partners op landelijk niveau kan meer synergie ontstaan.

Met een tweeledige nulmeting hopen we zorg en welzijn te laten groeien naar een hoger data volwassenheidsniveau. Zo brengen we datagedreven werken gezamenlijk onder de aandacht en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.

Meedoen kan zo!

Klik hier om de tweeledige nulmeting in te vullen, bestaande uit de datavolwassenheidsscan en behoefte inventarisatie. Doe dit vóór 31 augustus 2022.
Als het lukt, probeer het met verschillende disciplines uit je organisatie in te vullen zodat je met elkaar aan de slag kunt. Want een datagedreven organisatie vergt samenspel tussen meerdere disciplines in organisaties; denk daarbij aan bedrijfsinformatie, ICT, HR, data geïnteresseerden en bestuur.

Het project in het kort en waarom organiseren we dit?

Dinsdag 21 juni vond de startbijeenkomst plaats, een uitgebreid verslag van die bijeenkomst lees je hier. Het project kenmerkt zich door een vraag gestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een datavolwassenheidsscan en een behoefte inventarisatie. De datavolwassenheidsscan geeft inzicht waar je als organisatie staat en welke stappen jullie kunnen nemen om naar een hoger datavolwassenheidsniveau te groeien. Vervolgens worden uit de behoefte inventarisatie concrete hulpvragen uitgefilterd. De verkregen inzichten vanuit beide onderdelen worden door de werkgeverorganisaties en kennisorganisaties Vilans en ActiZ gebruikt om in gezamenlijkheid activiteiten op te zetten, waarmee we jullie op maat kunnen ondersteunen.

Wat levert deelname jou op?

  • Je krijgt inzicht in de datavolwassenheid van jouw eigen organisatie
  • Je kan meebepalen waar we ons in de toekomst op gaan richten.
  • Je hebt scherp waar je aan wil werken en krijgt inzicht met wie je hierin kunt optrekken
  • Je vindt makkelijker gelijkgestemde organisaties op het gebied van datagedreven werken
  • Je bent beter op de hoogte van de huidige stand van zaken over datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau

Proces

Tot 31 augustus kan de tweeledige nulmeting ingevuld worden (een overzicht van de vragenlijst vind je hier). In september gaat de projectorganisatie analyseren. Hierna volgt terugkoppeling naar alle contactpersonen. Er volgt een plenaire bijeenkomst met terugkoppeling en schets van een op maat gemaakte aanpak.

We hopen dat jullie allemaal meedoen en starten met het invullen. Zo kunnen we data samen benutten in zijn volle potentie en gebruiken om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, processen anders in te richten en medewerkers te ondersteunen in het werk.

Vragen over de tweeledige nulmeting en het project: innovatielab@sigra.nl

Projectpartners

Werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus (ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, deRotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid), Vilans en ActiZ.