We willen data beter benutten om zorg en welzijn slimmer en efficiënter in te richten. Daarom is, op initiatief van zorg- en welzijnswerkgeversorganisaties en kennisorganisaties, het landelijke project ‘Samen datagedreven werken in zorg en welzijn’ gestart. Dit netwerk is er speciaal voor professionals die beschikbare date effectief willen benutten.

Datagedreven werken draait om het systematisch verzamelen, beheren, analyseren, interpreteren en benutten van data met als doel leren, verbeteren en beslissingen nemen. Hierbij speelt data een aanvullende rol op de bestaande kennis en ervaring. Bovendien helpt datagedreven werken zorg- en ondersteuningsaanbieders de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren en uitdagingen met betrekking tot de toenemende vraag naar zorg en de afnemende beschikbaarheid beter aan te pakken. Op deze manier kan zorg beter worden afgestemd op individuele patiënten en cliënten. Samengevat leidt datagedreven werken tot effectieve zorg, kortere behandelingen, een daling in zorgkosten en een vermindering in de werkdruk.

Voordelen van deelname

  • Inzicht in de datavolwassenheid van jouw eigen organisatie
  • Mogelijkheid om mee te bepalen waar we ons in de toekomst op gaan richten
  • Duidelijkheid waar je aan wil werken en krijgt inzicht met wie je hierin kunt optrekken
  • Gemakkelijk gelijkgestemde organisaties vinden op het gebied van datagedreven werken
  • Updates over de huidige stand van zaken van datagedreven werken in de zorgsector op landelijk niveau

Komende sessies Samen Datagedreven Werken in zorg en welzijn:

  • 30 mei 2024, 10.30 – 12.00 uur  | ELSA Ethische, Legale/juridische en Sociale aspecten bij datagedreven werken

Aanmelden voor sessie Samen Datagedreven Werken

Projectpartners

  • Werkgeversorganisaties verenigd onder het samenwerkingsverband van RegioPlus: ZWconnect, Flever, Sigra, samen Voor Betere Zorg, deRotterdamseZorg, WZW, WGV Zorg en Welzijn, WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid
  • Vilans
  • ActiZ.

Betrokken personen

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257