LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het platteland van Flevoland helpt realiseren. Met als doel: het platteland duurzaam ontwikkelen door bottom-up initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap zijn hierbij belangrijk. Want mensen die willen bijdragen aan de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving of het versterken van de lokale economie, hebben vaak goede ideeën.

Meer informatie over LEADER kun je hier vinden.

 

Rol van Flever:

Flever is het projectbureau die de uitvoerende werkzaamheden voor het LEADER-programma op zich neemt. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Initiatieven begeleiden bij indienen aanvraag, opstart en uitvoeren projecten en verantwoording/rapportage
  • Vergaderingen LAG voorbereiden en ondersteunen
  • Organiseren LEADERnetwerk Flevoland: leren van elkaar, binnen eigen LEADERgebied en met andere gebieden

Contact met de coördinator

Lique Hafkamp is onze coördinator. Zij is het eerste aanspreekpunt vanuit LEADER Flevoland 2023 – 2027. U kunt haar benaderen bij algemene vragen of wanneer u een projectidee heeft.

Betrokken personen

Lique Hafkamp
Coördinator LEADER

l.hafkamp@flever.nl
0641201677

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220