Taal en gezondheid

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven afgelopen september organiseerde WEL in Flevoland de themabijeenkomst ‘Taal en Gezondheid’. Dat gebeurde in samenwerking met Bibliotheeknetwerk Flevoland, ProScoop en de Stichting Lezen en Schrijven. De bijeenkomst was voor professionals in Flevoland die betrokken zijn bij mensen waarvan laaggeletterdheid wordt vermoed. Deze professionals hebben ervaren hoe zij met deze mensen het gesprek kunnen aangaan. Het doel van de bijeenkomst: het terugdringen van laaggeletterdheid zodat deze mensen beter kunnen meedoen.

Methode Klasse!

In Nederland zijn zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden. Maar hoe bereik je deze mensen? Marian Janssen-de Goede vertelde over de methode Klasse!. Deze methode is gebaseerd op het idee dat mensen alleen bereikt kunnen worden door ze aan te spreken op een manier die bij ze past. De methode onderscheidt daarom vier doelgroepen (profielen). Zo maakte iedereen kennis met de profielen van Fatima, Wesley, Gerard of Elly.

In de bibliotheek van iedere Flevolandse gemeente kwamen de professionals bij elkaar. Het plenaire deel werd gestreamd vanuit de studio. Aansluitend gingen de aanwezigen aan de slag om het geleerde met een workshop direct in de praktijk te brengen.

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Debby van Ulden
Adviseur

d.vanulden@flever.nl
06-36527618

Marcel van der Zee
Communicatie

m.vanderzee@flever.nl
06-15081035