Versterken van Inwoners

Het programma Versterken van Inwoners gaat over de positie en inbreng van inwoners, patiënten en cliënten. Het programma Versterken van Inwoners is nadrukkelijk een ontwikkelprogramma. Het doel is om dit verder, samen met gemeenten en stakeholders uit te werken.

Er is landelijk een steeds sterkere trend te zien om de positie van patiënten en van inwoners in het algemeen op regionaal niveau te versterken. Dit vanuit de gedachte dat de sleutel voor verbetering van de zorg bij de doelgroep zelf ligt en dat zij in hoge mate zelf regie voeren op hun leven en op de manier waarop zij zorg ontvangen. Belangrijk is dat het hierbij niet alleen gaat om de patiënten en cliënten, maar ook om hun familieleden en de mantelzorgers. Voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg gaat het vaak om bijna alle onderdelen van hun woon- en leefsituatie. Vanuit het programma Versterken van Inwoners willen wij inzetten op een sterkere samenleving waarin de patiënten en cliënten meer zelf kunnen. Onze activiteiten zijn daar ook op gericht.

Organiseren van ervaringsdeskundigheid

Bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 werd het nieuwe speelveld ingericht als driehoek met een centrale rol voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers. Het is daarom belangrijk dat geluiden en ervaringen van inwoners ingezet worden voor verbetering van zorg en welzijn. Wij zetten daarop in. We analyseren de opmerkingen en gebruiken de input via ervaringsdeskundigheid om zo een bijdrage te leveren aan niet alleen het versterken van hun positie, maar ook voor verbetering van de situatie in de sector zorg en welzijn. We signaleren en vertalen ervaringen van inwoners en we organiseren inzet van ervaringsdeskundigheid in beleidsontwikkeling en uitvoeringspraktijk. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen ook een belangrijke rol in de ondersteuning van inwoners die met soortgelijke vraagstukken kampen.

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014

Fouzya Besteman – Fredison
Onderzoeker

f.besteman@flever.nl
06-24110339

Marion Bestenbreur
Coördinator Fondsenwerving & OCO Almere


Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049

Freerk Dijkstra
Transitieleider

f.dijkstra@flever.nl
06-36521696

Sam Gielen
Ondersteuner ExpEx

s.gielen@flever.nl
06-36588237

Marcel van der Zee
Communicatie

m.vanderzee@flever.nl
06-15081035

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220

Jelle van Geneijgen
Communicatieadviseur en coördinator

J.vanGeneijgen@flever.nl
06-40338763

Alie Jansma
Coördinator OCO Almere

a.jansma@flever.nl
06-43459189