Voor iedereen een plek op deze wereld

05 oktober 2023 Interview

Voor de bewoners van Waterwijk in Almere is Peter Prins een vertrouwd gezicht. Hij staat bekend als een positieve en betrokken buurtbewoner die zich met hart en ziel inzet om anderen te helpen. Via het Leger des Heils is hij de wereld van ervaringsdeskundigheid ingerold en sindsdien gebruikt hij zijn netwerk om anderen te ondersteunen. Met openhartige gesprekken steekt hij mensen een hart onder de riem en zijn optimisme werkt aanstekelijk. Terugkijkend op zijn eigen ervaring, beseft hij nu des te meer de onschatbare waarde van ervaringsdeskundigen.

Leger des Heils: het begin van alles

Ruim zes jaar geleden beëindigde de relatie van Peter en vond hij onderdak bij het Leger des Heils. Acht weken lang was dat zijn thuis. In gesprekken merkte Peter dat hij door spanning en stress niet alle informatie voldoende onthield of begreep. Als gebeurtenissen nog vers zijn en emoties hoog zitten, dan lijken sommige ‘makkelijke’ woorden opeens erg moeilijk. In de ‘moeilijke’ gesprekken stond een consulent van Stichting MEE Peter bij om zijn woorden te vertalen naar de ambulanthulpverlener en andersom. Toen dacht Peter bij zichzelf: ik ben hier vast niet de enige in. En dat besef was het begin van alles. Peter streeft ernaar om het verschil te maken voor mensen die net als hem tijdens de ‘moeilijke’ gesprekken de taal van de professionals niet begrijpen.

Bij het Leger des Heils ontmoette hij jongens die net uit detentie kwamen. Hij zag van dichtbij hoe moeilijk het is om je leven weer op te bouwen zonder een ondersteunend netwerk en die harde realiteit maakte diepe indruk op Peter. Zijn betrokkenheid als vrijwilliger bij Surant, een organisatie dat zich inzet voor de zelfredzaamheid van mensen die in aanraking zijn geweest met politie of justitie, bleek van onschatbare waarde voor hen. Bij Surant is Peter planner voor het Klusloket, een project waarbij (ex)-gedetineerde klussen uitoefenen voor mensen in moeilijkere leefomstandigheden.

Peter zet zich niet alleen in voor Surant, hij is ook vrijwilliger bij de koffieochtenden in het Huis van de Waterwijk en heeft een actieve rol in het wijkteam van Waterwijk. Daarnaast is Peter als vrijwilliger bij OCO Almere betrokken, een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Als OCO’er helpt Peter mensen in het contact met het wijkteam, de gemeente of andere instanties. Per september 2023 heeft Peter een extra taak op zich genomen. Hij is voor een jaar aangesloten bij de pilot ‘burgerbaan’ van Stadscoöperatie Almere. Op vrijwillige basis gaat hij de organisaties helpen meer bekendheid te genereren bij wijkteams en diverse beleidsmedewerkers/ambtenaren van de gemeente Almere. Tevens gaat hij hiervoor de social media beheren en assisteren bij de opzet van de derde dialoogavond voor de pilot. De kennis uit zijn ervaringen zet hij in al zijn werkzaamheden in. Peters enorme betrokkenheid zorgt voor een voortdurende uitbreiding van zijn netwerk, wat niet alleen voordelen biedt voor hemzelf, maar ook voor de mensen om hem heen.

Verloren kracht terugvinden

Peter beschouwt zijn netwerk als de bron van zijn ervaringsdeskundigheid. Voor hem betekent ervaringsdeskundigheid: “Mensen zonder enig sociaal netwerk een plek in deze wereld geven.” Op deze manier helpt hij mensen weer op het pad van herstel. Hij zet zijn persoonlijke ervaringen op het gebied van dakloosheid, uitkeringen, ouderen, huisvesting, rouw en scheiding in om anderen te ondersteunen, met als ultiem doel: het opbouwen van een eigen netwerk voor deze mensen en hen weer in hun eigen kracht zetten.

Mensen weer in hun kracht zetten, geeft Peter veel voldoening. “Ik vind het belangrijk dat je weet dat je nooit alleen staat.” Het waardevolste aspect van zijn werk: de gesprekken geven hemzelf ook kracht. Het besef van wederzijdse erkenning heeft een enorm effect op hem en zorgt voor een diepere band met zijn cliënten. Volgens Peter is dit dan ook de unieke bijdrage van ervaringsdeskundigheid. Het begrip, het meeleven en de band die wordt gecreëerd. Peters openheid bevordert deze band. Hij is buitengewoon open in zijn gesprekken, wat een veilige basis is voor mensen om hun verhaal te delen.

Diepgaand begrip brengt ons dicht bij elkaar

Ervaringsdeskundigen maken het verschil door de brede kijk op situaties. Dankzij hun persoonlijke ervaringen begrijpen ze niet alleen het probleem zelf, maar ook de dieperliggende emoties en de complexiteit van het probleem. Zo ondersteunt mensen die schaamte voelen, of last hebben van vooroordelen. “Natuurlijk kunnen mensen dingen anders ervaren”, zegt Peter, “maar uit de basis vandaan weet je exact wat iemand onderaan de streep voelt.” Als voorbeeld verwijst Peter naar zijn tijd bij het Leger des Heils. Vroeger kon hij alleen maar vermoeden hoe het er achter gesloten deuren aan toeging, maar nu weet hij uit eigen ervaring hoe intens het kan zijn. Deze ervaringen zet hij in om anderen te helpen. Hij ziet hoe mensen erdoor groeien, wat hem onbeschrijflijk gelukkig maakt. Voor Peter is het een voorrecht om de vooruitgang en het welzijn van anderen van dichtbij te ervaren, een gevoel dat hij dagelijks koestert. Dit motiveert hem om te blijven werken aan een wereld waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond of situatie, zich thuis kan voelen en gemakkelijk toegang heeft tot het juiste netwerk van mensen. Want voor iedereen is er een plek op deze wereld.

Meer nieuws