Flevolanders met inwonersinitiatief kunnen terecht bij Flever. Onder inwonersinitiatieven verstaan we initiatieven van inwoners of groepjes inwoners van Flevoland die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de (lokale) samenleving. Dat kan te maken hebben met individuele ondersteuning van inwoners in de wijk of buurt of de leefbaarheid van de buurt zelf. Met als doel dat de Flevolanders actief mee kunnen doen en zelfredzaam zijn en blijven. Maar ook om verbinding en ontmoeting te stimuleren.

Het initiatief kan betrekking hebben op anderen, maar ook wel op de initiatiefnemers zelf. Denk aan bijvoorbeeld:

  • het organiseren van een cultureel project door bewoners zelf;
  • ouders die een gezamenlijk wooncomplex willen laten bouwen voor hun gehandicapte kinderen;
  • iemand die ontmoetingsplek voor ouderen wil maken.
  • een groepje mensen dat sport of cultuur wil inzetten om mensen met elkaar te verbinden en ‘uit huis te krijgen’.

Wat kan Flever doen?

Flever kan hierin een belangrijke partij zijn. We gaan in gesprek en we kunnen mensen met elkaar verbinden of verbinden met de juiste organisaties. Wij bespreken de mogelijkheden en verwijzen door naar de juiste mensen om het initiatief (indien mogelijk) verder te brengen.

Heb je een goed idee?

Ben je inwoner van Flevoland of een organisatie die in Flevoland actief is en heb je een goed idee dat bijdraagt aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid?

Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken.

Mail ons: eengoedidee@flever.nl

 

Een overzicht van partijen of websites waar je terechtkunt

VSBfonds

Provincie Flevoland

www.flevolandhelptoekraine.nl

Enkele voorbeelden van burgerinitiatieven in Flevoland

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220

Freerk Dijkstra
Transitieleider

f.dijkstra@flever.nl
06-36521696