Eenzaamheid in Flevoland

Achtergrond

Eenzaamheid raakt mensen van alle leeftijden en achtergronden, of je nu jong of oud bent, in de stad of op het platteland woont. Als onderdeel van het programma WEL in Flevoland, heeft de provincie Flever gevraagd om de aanpak van eenzaamheid in Flevoland vorm te geven. Hierbij streven provincie, gemeenten en partners naar optimale samenwerking om eenzaamheid bij inwoners van alle leeftijden te monitoren, signaleren, voorkomen en verminderen.

Aanpak

Flever speelt een centrale rol bij het bevorderen van samenwerking om vereenzaming aan te pakken. Door professionals met vergelijkbare vraagstukken bij elkaar te brengen en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen, worden alle gemeenten betrokken. Met hun expertise in procesbegeleiding en onderzoeken in opdracht van de provincie, kan Flever effectief inspelen op lokale behoeften. Het richt zich op het onder de aandacht brengen van eenzaamheid bij jongeren en de midden-generatie, maar verliest ook de ouderen niet uit het oog, omdat zij eveneens een belangrijke focusgroep zijn.

Doel

Ons uiteindelijke doel is om eenzaamheid onder alle inwoners van Flevoland te voorkomen en verminderen. Dit willen we bereiken door bewustwording te vergroten en partijen te verbinden. Middels storytelling maken we zichtbaar hoe eenzaamheid zich manifesteert, bij welke groepen dit speelt en hoe het te herkennen en signaleren is. Tevens laat communicatie van onderzoek in Flevoland de ontwikkelingen en resultaten zien.

 

Onderzoek Eenzaamheid

Uit onderzoek van Flever over eenzaamheid blijkt dat eenzaamheid vele gezichten kent. Tien mensen uit Flevoland hebben hun verhalen gedeeld en de resultaten laten zien dat eenzaamheid zich voordoet in alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, achtergrond en gemeente. Het is een universele uitdaging die onze aandacht verdient.

Tentoonstelling Eenzaamheid

Ontdek de krachtige fototentoonstelling die naar aanleiding van het onderzoek is samengesteld. De tentoonstelling geeft een gezicht aan eenzaamheid en bestaat uit een tiental foto’s van mensen die te maken hebben gehad met eenzaamheid.
De komende tijd reist de tentoonstelling door Flevoland en er is nog ruimte in de planning. Als je interesse hebt om de expositie te vertonen, meld je dan aan via info@flever.nl

 

 

 

Scholingsdag eenzaamheid

 

In de Flevolandse gemeenten is er al veel kennis en ervaring in de aanpak van eenzaamheid. Er zijn prachtige praktijkvoorbeelden. Deze zijn tijdens de scholingsbijeenkomst in diverse workshops gedeeld. Sociaal werkers uit heel Flevoland kwamen bij elkaar. Om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen inspiratie op te doen.

Bekijk de tips die visueel in beeld zijn gebracht

Tentoonstelling eenzaamheid

 

er een fototentoonstelling samengesteld die letterlijk een gezicht geeft aan eenzaamheid. De tentoonstelling bestaat uit foto’s van een tiental mensen uit Flevoland. Allemaal hebben zij te maken (gehad) met eenzaamheid.

Lees meer over de Tentoonstelling eenzaamheid

Preventieve activiteiten voor ouderen met een migratieachtergrond

 

Hoe betrek je ouderen met een migratieachtergrond bij activiteiten? Om gezond oud te worden te stimuleren, worden verschillende activiteiten georganiseerd voor ouderen, ook wel preventieve activiteiten genoemd. Flever onderzocht in afstemming met Goud in Almere, hoe je deze groep ouderen kan betrekken bij een activiteit.

Download het onderzoek (PDF)

Eenzaamheid in Flevoland

 

Verhalen achter de cijfers

Lees de verhalen (PDF)

Tips en tricks Eenzaamheid

Op 30 juni 2022 organiseerde Flever, als onderdeel van de Flevolandse aanpak Eenzaamheid, de Werkconferentie Eenzaamheid Flevoland. Tijdens deze Werkconferentie hebben verschillende Flevolandse organisaties en individuen zich ingezet voor een thema gerelateerd aan eenzaamheid. Als afgeleide van deze deelsessies zijn er bruikbare tips verzameld over deze thema’s.Deze tips hebben wij verzameld in een handig document.

Lees de tips & tricks (PDF)

Werkconferentie Eenzaamheid Flevoland

 

Een lezing van Ronald Giphart, kwalitatief onderzoek en interactieve break-out sessies met praktijk-voorbeelden geven we je concrete handvatten om met het thema aan de slag te gaan.

Lees de verhalen (PDF)

‘Hoe het gaat’

 

Tijdens de start van het project over Eenzaamheid in Flevoland droeg stadsdichter Thomas Gerla een gedicht voor over eenzaamheid. Zo werd het zaadje geplant om een nummer te schrijven over eenzaamheid. Thomas schreef samen met zijn band Lakmoes het nummer ‘Hoe het gaat’.

 

Compilatie van de startbijeenkomst

8 oktober 2021.

 

 

 

 

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Inge Fackeldey
Adviseur

i.fackeldey@flever.nl
06-40639205

Claartje van Eijden
Adviseur en tijdelijk projectleider OCO Almere

c.vaneijden@flever.nl
06-31750711

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257

Marcel van der Zee
Communicatie

m.vanderzee@flever.nl
06-15081035

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014