Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid is expertise gebaseerd op persoonlijke ervaring met een specifiek onderwerp, zoals gezondheid of verslaving. Het omvat inzicht, empathie en de mogelijkheid anderen te helpen op basis van eigen levenservaring.

Door de inzet van ervaringsdeskundige creëren we bewustwording en betere zorg in de jeugdhulpverlening en vormen we een vangnet voor jongeren die zich niet begrepen voelen.

Flever heeft verschillende ervaringsdeskundighied projecten in Flevoland

  • ExpEx
  • OCO Almere

Wat kan Flever doen?

Flever kan hierin een belangrijke partij zijn. We gaan in gesprek en we kunnen mensen met elkaar verbinden of verbinden met de juiste organisaties. Wij bespreken de mogelijkheden en verwijzen door naar de juiste mensen.

Het verhaal van ervaringsdeskundigen in Flevoland

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220

Marion Bestenbreur
Coördinator Fondsenwerving & OCO Almere