Terug

Investeren in vitale ouderen

Datum: 5 maart, 2024

Hoe wij ouderen langer gezond en gelukkig kunnen houden is een maatschappelijke vraag die steeds urgenter wordt. De zorg staat lange tijd onder druk en de vergrijzing van grote delen van de bevolking vraagt om een andere kijk en inrichting van zorg.

In het onderzoek ‘Investeren in vitale ouderen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt er nieuw licht geworpen op dit vraagstuk. De studie komt met nieuwe inzichten en handelingsperspectieven voor de vraag op welke domeinen van het dagelijks leven veranderingen het meeste welbevinden op langere termijn oplevert bij de verouderende bevolking.

Waar veel onderzoeken gebruik maken van leeftijdscategorieën, pleit dit onderzoek om ook te kijken naar de levensfasen van burgers en analyseren ze veranderingen op meer domeinen van samenleven tegelijkertijd.

Op basis van het Welbevinden Participatie Hulpbronnen-model (WPH) worden analyses uitgevoerd op ex ante beleidsdoelen binnen de zorg. Dit model biedt beleidsmakers een instrument om de effecten van beleidsvoornemens in te schatten.

Betrokken personen

Fouzya Besteman – Fredison
Onderzoeker

f.besteman@flever.nl
06 - 24110339