OCO Almere

OCO Almere is een netwerk van tientallen ervaringsdeskundigen. Het zijn Almeerders die goed weten hoe het voelt om te leven met een beperking of andere problemen. Zij helpen andere Almeerders als onafhankelijke cliëntondersteuner (afgekort: OCO). Een OCO kan een inwoner helpen bij gesprekken met de gemeente of zorgaanbieders. Dit gebeurt onder begeleiding en in samenwerking met de coördinatoren van OCO Almere en 12 convenantpartners (vrijwilligers/patiëntenverenigingen uit Almere). Voor meer informatie ga naar www.ocoalmere.nl

 

Betrokken personen

Claartje van Eijden
Adviseur en tijdelijk projectleider OCO Almere

c.vaneijden@flever.nl
06-31750711

Alie Jansma
Coördinator OCO Almere

a.jansma@flever.nl
06-43459189

Erika Kalka
Ondersteuner OCO Almere

e.kalka@flever.nl
06-40815883

Marion Bestenbreur
Coördinator Fondsenwerving & OCO Almere