• Onderzoeksnetwerk
    Netwerk gericht op kennisdelen en verkennen van samenwerking tussen onderzoekers van Flevolandse gemeenten, provincie, GGD, UWV, politie, Proscoop en Flever. Contactpersoon: Arjan Beelen.
  • Werkplaats sociaal domein Flevoland (WSD)
    De werkplaats is een kennisinfrastructuur waarin praktijk, onderzoek en onderwijs samenwerken om praktijk- en beleidsvraagstukken te vertalen naar onderzoek. Resultaten hiervan worden gebruikt om praktijk en onderwijs te professionaliseren. Flever zit in het dagelijks bestuur van de WSD samen met lectoren van Windesheim en ambtenaren van provincie en gemeente Almere. Contactpersoon: Arjan Beelen.