Adviespunt Zorgbelang (Cliëntondersteuning)

Sinds januari 2023 is Adviespunt Zorgbelang (regio’s ’t Gooi en Flevoland) van Flever overgegaan naar Cliëntenbelang Amsterdam en Zorgbelang Fryslân.

Organisaties en inwoners van ‘t Gooi en Almere, met een indicatie Wet langdurige zorg, of hun familie/verzorgers kunnen contact opnemen met:
Regio ‘t Gooi en Almere
Clientenbelang Amsterdam
Tel: 085 400 08 06
Email: wlz@clientenbelangamsterdam.nl

Organisaties en inwoners met een indicatie Wlz van de gemeenten Urk, Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Zeewolde kunnen contact opnemen met:
Regio Flevoland
Zorgbelang Fryslân
Tel: 085 4 832 432 (9.00 tot 13.00)
Of via het contactformulier

Wet langdurige zorg

Cliëntondersteuners helpen en geven ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van zorg aan inwoners die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en daardoor 24 uur per dag op zorg zijn aangewezen. Het gaat dan om verpleging, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg.
Meer informatie: www.adviespuntzorgbelang.nl