Samen werken aan een vitaal Flevoland

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Wij zijn de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een Vitale samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Ons doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen.

Lees verder

Inwoners steviger stem in regionale ontwikkelingen zorg en welzijn

De participatiehub Flevoland gaat zorgen dat inwoners die mee willen denken over de zorg dat ook echt kunnen doen.
Zorg samen met patiënten, cliënten en inwoners tot stand laten komen. De inwoners van Flevoland zijn het beste in staat om aan te geven wat passende zorg is, wat voor hen van meerwaarde is, en welke knelpunten er momenteel bestaan. Concreet betekent dit dat patiënten, cliënten en inwoners actief betrokken worden bij de transformatie van de zorg.

Wil jij meepraten en uitnodigt worden voor de volgende bijeenkomst?
Meldt je dan nu aan!

Ik praat graag mee over de zorg