Producten & diensten

Vanuit de drie programma’s verzorgen wij een breed pakket aan producten en diensten. Je ziet ze in het overzicht.

Ook ondersteunen wij als onafhankelijke partij bij verschillende projecten bij onze samenwerkingspartners. Onze adviseurs kunnen vanuit hun onafhankelijke rol deze projecten oppakken en begeleiden. Partijen bij elkaar brengen en verbinding tot stand brengen.

Advies (inbreng expertise / meedenken / kennisbevordering)

Soms loop je vast in je project of loop je met een idee rond dat niet concreet kan worden. Of heb je beperkte capaciteit in de organisatie om het handen en voeten te geven. Dan is het prettig dat een onafhankelijk persoon meedenkt. Iemand die begrijpt wat er bij overheden, zorg- en welzijnsinstellingen leeft en gebeurt. Vanuit de onafhankelijke positie, kennis en ervaring denkt Flever graag mee. Onze adviseurs verbinden mensen, middelen, kennis en expertise en werken altijd toe naar concrete bruikbare acties en resultaten.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Als je een project wilt opstarten, krijg je sneller de handen op elkaar met een goede onderbouwing. Onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Om de juiste keuzes te kunnen maken en accenten te kunnen leggen. Maar ook wanneer je tijdens een project wilt kijken wat het effect is. Heb je de juiste koers gekozen, slaat de toon aan. Doet de markt wat je verwacht? Flever kan je helpen de juiste inzichten te verkrijgen. Meer informatie? Neem contact op met onze onderzoeker Arjan Beelen.

Benieuwd wat Flever voor jouw organisatie kan betekenen? Informeer naar de mogelijkheden.