ExpEx Flevoland

Een van de projecten binnen het programma Versterken van Inwoners (VVI) is ExpEx. Met een rugzak vol ervaringen in de jeugdhulp, zetten ervaringsdeskundigen zich in om van betekenis te zijn voor jongeren, professionals en beleidsmakers.

Door inzet van ervaringsdeskundige jongeren creëren we bewustwording en betere zorg in de jeugdhulpverlening en vormen we een vangnet voor jongeren die zich niet begrepen voelen.

Dit doet ExpEx door het faciliteren dat jongeren uit de jeugdhulp worden getraind en in hun kracht worden gezet als ervaringsdeskundige. Zodat zij kunnen bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp door het aanbieden van workshops (bewustwording creëren), intervisie, maatje, gastlessen, kritische meedenker, advies te geven en hun expertise te delen.

Kijk voor meer informatie op onze website.
Of ons YouTube kanaal: ExpEx Flevoland voor ons aanbod.

Betrokken personen

Sam Gielen
Ondersteuner ExpEx

s.gielen@flever.nl
06-36588237

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220