ExpEx Flevoland

ExpEx zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp, die na een training hun ervaring in de praktijk inzetten. Flever coördineert het project in opdracht van Windesheim Flevoland en er wordt nauw samengewerkt met het Zorglandschap Flevoland Jeugd. Het doel van ExpEx Flevoland is het verbeteren van de jeugdhulp vanuit het perspectief van de jongeren zelf.

Ervaringsdeskundigen

De opgeleide ervaringsdeskundigen worden breed ingezet. Dat kan bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar et cetera. De ExpEx zullen na de training ingezet worden binnen de Flevo Academie Jeugd, maar ook breder in het veld van de jeugdhulp. Het streven is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening vanzelfsprekend wordt.

Wat kan ExpEx voor jouw organisatie betekenen?

De coronacrisis heeft impact op de Flevolandse ExpEx. Wat betekent dit voor hen, en hoe gaan ze hiermee om? Wat betekent deze situatie voor jongeren binnen jeugdhulp en de jeugdhulporganisatie of gemeente zelf? Als ervaringsdeskundige adviseur denken de Flevolandse ExpEx graag hierin mee. Denk je erover om een ervaringsdeskundige jongere in te zetten als maatje voor een andere jongere of als adviseur binnen jouw gemeente of instelling?

Wil je meer informatie of zie je kansen? Neem contact met ons op.

Betrokken personen

Wietske Hoekstra
Coördinator ExpEx

w.hoekstra@flever.nl
06-83967482

Sam Gielen
Ondersteuner ExpEx

s.gielen@flever.nl
06-36588237