Provincie Flevoland maakt activiteiten voor Oekraïners mogelijk

03 november 2022 Nieuwsberichten

Sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland, ruim 8 maanden geleden, zet Flevoland zich in voor Oekraïne. Zowel in Flevoland als in de regio van Oekraïne zelf. Zo zijn er meerdere noodhulptransporten georganiseerd, waarbij goederen, zoals dekens, kleding, medicijnen en voedsel naar Oekraïne en naar de Roemeense regio Maramures zijn gebracht. De Roemeense regio Maramures grenst aan Oekraïne en vangt veel Oekraïense vluchtelingen op. En nog steeds wordt ingezet op deze noodhulptransporten om de Oekraïners deze winter niet in de kou te laten zitten.

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Flevoland

Daarnaast zijn er de afgelopen maanden door inwoners en maatschappelijke organisaties veel initiatieven opgezet om de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland te helpen. Provincie Flevoland ondersteunt enkele van deze initiatieven, door subsidie te verstrekken aan maatschappelijke initiatieven gericht op het verbeteren van het welzijn van Oekraïners in Flevoland. Met subsidie zijn er de afgelopen tijd activiteiten georganiseerd waarbij ontmoeting centraal stond. Sport en cultuur zijn daarbij waardevol om ontmoeting te faciliteren en daarnaast een stuk dagbesteding en afleiding te creëren.

Flevolandse initiatieven

Enkele voorbeelden waarbij subsidie is aangevraagd en toegekend zijn de Meerpaal in Dronten, waar verschillende muziek- en theaterworkshops zijn georganiseerd en bijvoorbeeld de Vrouwenorganisatie NOP, waar onder meer bijeenkomsten zijn geweest waar de vluchtelingen elkaar konden ontmoeten, samen koken en in de eigen taal communiceren. Ook is er subsidie gegeven voor Summer Scool in Lelystad, waar activiteiten in de zomer- en herfstvakantie zijn georganiseerd voor gevluchte Oekraïense kinderen. In Zeewolde is een barbecue geweest om ontmoetingen tussen Oekraïense en jongeren uit Zeewolde mogelijk te maken. Ook zijn Oekraïners uitgenodigd op Jolpop en werd voor vervoer en een t-shirt gezorgd.

Taal en werk

Naast elkaar ontmoeten zijn taal en werk heel belangrijke elementen. Taallessen zijn nodig om het vinden van betekenisvol werk makkelijker te maken. Voor professionele taallessen kan subsidie via het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne worden aangevraagd.

Noodfonds

Zowel de subsidies als de transporten zijn mogelijk gemaakt omdat provincie Flevoland aan het begin van het uitbreken van de oorlog 500.000 euro beschikbaar heeft gesteld in de vorm van een noodfonds. Dit fonds is in juli uitgebreid met nog eens 500.000 euro om Oekraïne en Oekraïners in Flevoland te kunnen blijven helpen. Inwoners en bedrijven in Flevoland of kerken of samenwerkingsverbanden die Oekraïners in Flevoland willen helpen kunnen nog steeds subsidie aanvragen. Om zo een activiteit of maatschappelijke initiatief uit te kunnen voeren en de vluchtelingen in Flevoland op weg te helpen.

Subsidie aanvragen

Kijk op de website van het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne www.flevolandhelptoekraine.nl voor de mogelijkheden om subsidie aan te vragen.

 

Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne

Het meldpunt is in maart opgezet door Provincie Flevoland en Flever om inwoners en organisaties in Flevoland die zich inzetten of in willen zetten voor Oekraïne te versterken, door ze met elkaar te verbinden en informatie te delen.

 

Meer nieuws