Terug

Uitvoeringsplan HCA ZWF 2021-2022

Datum: 01 november, 2021

Om de ambitie en doelstellingen uit de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) te realiseren, is het Uitvoeringsplan 2021-2022 opgesteld. Het bevat concrete doelstellingen en projecten om de ambitie van de HCA ZWF te behalen: In 2025 is in Flevoland is het arbeidsmarkttekort voor de zorg en welzijn gelijk gebleven.